Kancelaria Biegłych Rewidentów Partner s.c.

Prowadzimy działalność w zakresie


― wykonywania czynności rewizji finansowej

― usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

― doradztwa podatkowego

― prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

― działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

― wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych

― świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej

― świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej

― innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

Kontakt


Kancelaria Biegłych Rewidentów Partner s.c.
Bogusława Mrzygłód, Dorota Leśniewska-Firlej

ul. M. Konopnickiej 11, Sucha Beskidzka,
34-200 Sucha Beskidzka

tel. +48 660 303 338

e-mail: biuro@kbrpartner.pl

Podmiot wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez PIBR pod nr. 3523